หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๋บมอก
อักษรล้านนา
จัปฯมอฯก
เทียบอักษรไทย
[จับมอก]
ความหมาย

ว.พอดิบพอดี,ถูกขนาด,ครบตามสูตร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋บมอก (จัปฯมอฯก)