หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จั๋บพิกจั๋บเกื๋อ
อักษรล้านนา
จัปฯระฯพิกฯจัปฯเกิลฯอฯอ
เทียบอักษรไทย
[จับพริกจับเกลือ]
ความหมาย

ว.(อาหาร)รสพอดี ไม่เผ็ด ไม่เค็ม,รสกลมกล่อม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋บพิกจั๋บเกื๋อ (จัปฯระฯพิกฯจัปฯเกิลฯอฯอ)