หน้าหลัก
จั๋บปาก
จัปฯปากฯ
[จับปาก]

ว.(อาหาร)ถูกปาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋บปาก (จัปฯปากฯ)