หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๋บปาก
อักษรล้านนา
จัปฯปากฯ
เทียบอักษรไทย
[จับปาก]
ความหมาย

ว.(อาหาร)ถูกปาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋บปาก (จัปฯปากฯ)