หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จั๋บต๋ายาม
อักษรล้านนา
จัปฯตายา
เทียบอักษรไทย
[จับตายาม]
ความหมาย

ว.ถึงวาระ,ถึงคราว,ถึงที,ถูกเวลา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋บต๋ายาม (จัปฯตายา)