หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จั๋บต่า
อักษรล้านนา
จัปฯต่า
เทียบอักษรไทย
[จับต่า]
ความหมาย

ว.ถึงวาระ,ถึงคราว,ถึงที เช่น จั๋บต่าเปิ้นเป๋นดีไค่หัว จั๋บต่าตั๋วเป๋นดีไค่ไห้ - ถึงทีคนอื่นน่าหัวเราะแต่พอถึงทีตนเองแล้วก็น่าร้องไห้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋บต่า (จัปฯต่า)