หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๋บ
อักษรล้านนา
จัปฯ
เทียบอักษรไทย
[จับ]
ความหมาย

ก.เกาะ,เกาะอยู่ เช่น นกจั๋บบนกิ่งไม้ - นกเกาะบนกิ่งไม้ ว.พอเหมาะ,พอดี,สมควร,กลมกลืน,กลมกล่อม เช่น เสื้อจั๋บ - เสื้อที่ใส่ได้พอดี ไม่คับไม่หลวม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋บ (จัปฯ)