หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จั๋นจี๋
อักษรล้านนา
จันฯจี
เทียบอักษรไทย
[จันจี]
ความหมาย

น.กานพลู - ไม้ยืนต้น สูง ๕-๑๐ เมตร ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปวงรีหรือรูปใบหอก ดอกเป็นช่อออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาว กลีบเลี้ยงฐานดอกสีแดงหนาแข็ง เป็นพืชสมุนไพรที่ใช้ได้ทุกส่วน ทั้งดอก ต้น ผล ใบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋นจี๋ (จันฯจี)