หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๋นขี้ไก่
อักษรล้านนา
จันทฯน์ขี้ไก่
เทียบอักษรไทย
[จันทน์ขี้ไก่]
ความหมาย

น.โหระพาช้าง,กระเพราญวน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋นขี้ไก่ (จันทฯน์ขี้ไก่)