หน้าหลัก
จั๋นขี้ไก่
จั๋นขี้ไก่
จันทฯน์ขี้ไก่
[จันทน์ขี้ไก่]

น.โหระพาช้าง,กระเพราญวน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋นขี้ไก่ (จันทฯน์ขี้ไก่)