หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๋งหัน
อักษรล้านนา
จังฯหันฯ
เทียบอักษรไทย
[จังหัน]
ความหมาย

น.อาหารสำหรับถวายพระสงฆ์,ภัตตาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋งหัน (จังฯหันฯ)