หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จั๋งก๋อนแดง
อักษรล้านนา
จังฯกอฯรแดงฯ
เทียบอักษรไทย
[จังกอนแดง]
ความหมาย

น.บัวแดง,บัวจงกลนี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋งก๋อนแดง (จังฯกอฯรแดงฯ)