หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๋งกั๋ง
อักษรล้านนา
จังฯกังฯ
เทียบอักษรไทย
[จังกัง]
ความหมาย

น.ตกตะลึง,หน้าซีด,หยุด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋งกั๋ง (จังฯกังฯ)