หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๋กไค
อักษรล้านนา
จักฯไฯระฯค
เทียบอักษรไทย
[จักไคร]
ความหมาย

น.ตะไคร้ - พืชสมุนไพรล้มลุก ใบเรียวเล็กยาวผิวสากคาย ต้นมีกากใบหุ้มหลายชั้น กลิ่นหอม ใช้ปรุงอาหารดับกลิ่นคาว เช่น ใส่น้ำพริก แกงต่างๆ ต้มยำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋กไค (จักฯไฯระฯค)