หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จั๋กแต๋นหนวดยาว
อักษรล้านนา
จักฯแตนฯหนฯวฯฯดยาวฯ
เทียบอักษรไทย
[จักแตนหนวดยาว]
ความหมาย

ดู...หมานี

ออกเสียงล้านนา
หมานี
อักษรล้านนา
หมฯานี
เทียบอักษรไทย
[หมานี]
ความหมาย

น.แมลงประเภทตั๊กแตนแต่หนวดยาว ร้องเสียงแหลมไพเราะ ชอบแสงไฟ บินออกหากินตอนกลางคืน; จั๋กแต๋นหนวดยาว,แมงหมานี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋กแต๋นหนวดยาว (จักฯแตนฯหนฯวฯฯดยาวฯ)