หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๋กแต๋นผี
อักษรล้านนา
จักฯแตนฯผี
เทียบอักษรไทย
[จักแตนผี]
ความหมาย

น.ตั๊กแตนผี - เป็นตั๊กแตนหนวดสั้นที่มีสีสันสวยงามมากชนิดหนึ่ง ลำตัวยาวประมาณ ๖-๗ เซ็นติเมตร ปากสีดำ หัวสีขาวสลับเขียวเข้ม ด้านบนของส่วนอกมีตุ่มสีเหลืองหรือสีส้มกระจายอยู่ทั่วไป ปีกคู่นอกสีเขียวมีจุดประสีเหลืองกระจายทั่วทั้งปีก ลำตัวและส่วนท้องสีดำสลับสีเข้ม สาเหตุที่เรียกว่าจั๋กแต๋นผีเพราะสามารถทำลายพืช เช่นข้าวโพด ใบมะพร้าว ชั่วภายในข้ามคืนจะหมดทั้งสวนได้อย่างไม่น่าเชื่อ เหมือนผีหลอก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋กแต๋นผี (จักฯแตนฯผี)