หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๋กแต๋น
อักษรล้านนา
จักฯแตนฯ
เทียบอักษรไทย
[จักแตน]
ความหมาย

น.ตั๊กแตน - แมลงจำพวกหนึ่ง ลำตัวยาว อาจมีปีกหรือไม่มีปีก ปากแบบกัดกิน มีหลายชนิด รูปร่างลักษณะแตกต่างกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋กแต๋น (จักฯแตนฯ)