หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จั๋กเข้
อักษรล้านนา
จักฯเข้
เทียบอักษรไทย
[จักเข้]
ความหมาย

น.จระเข้ - สัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ อาศัยบริเวณบึง หนอง หรือแม่น้ำ หนังเป็นเกล็ดหนาและแข็ง ปากยาวและปลายปากบนมีก้อนเนื้อนูนสูงขึ้นเป็นช่องเปิดของรูจมูก หางยาวแบน หากินในน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋กเข้ (จักฯเข้)