หน้าหลัก
จั๋กตอก
จักฯตอฯก
[จักตอก]

ก.ผ่าไม้ไผ่เป็นเส้นเล็กแบน เพื่อใช้มัดสิ่งของ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋กตอก (จักฯตอฯก)