หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๋กตอก
อักษรล้านนา
จักฯตอฯก
เทียบอักษรไทย
[จักตอก]
ความหมาย

ก.ผ่าไม้ไผ่เป็นเส้นเล็กแบน เพื่อใช้มัดสิ่งของ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋กตอก (จักฯตอฯก)