หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จั๋กจั่นงวงจ๊าง
อักษรล้านนา
จักฯจั่นฯงวฯงช้างฯ
เทียบอักษรไทย
[จักจั่นงวงช้าง]
ความหมาย

ดู...ไก่งอน

ออกเสียงล้านนา
ไก่งอน
อักษรล้านนา
ไก่งอฯร
เทียบอักษรไทย
[ไก่งอน]
ความหมาย

น.ไก่ดิน - แมลงประเภทจั๊กจั่น ปีกสีเขียวมีจุดและลายทาง สีเหลืองพาดทั่วปีก มีงวงงอนขึ้น ร้องเสียง เอื้อนดัง ชอบเกาะรวมกันเป็นฝูงตามร่มไม้ ที่ลมโชยเย็นๆ อย่างต้นลำไย เป็นต้น; จั๊กจั่นงวงจ๊าง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋กจั่นงวงจ๊าง (จักฯจั่นฯงวฯงช้างฯ)