หน้าหลัก
จั๋กจั่น
จักฯจั่นฯ
[จักจั่น]

น.จักจั่น - แมลงจำพวกหนึ่ง มีหลายขนาด หัวและอกกว้าง ลำตัวเรียวและเล็กไปทางหาง ยาว ๒-๑๐ เซนติเมตร ปีกใส ๒ คู่ ตัวผู้มีอวัยวะพิเศษสำหรับทำเสียงดังได้ยินไปไกล; จั๋กจ่า,จ้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋กจั่น (จักฯจั่นฯ)