หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๋กค่าน
อักษรล้านนา
จักฯฅ่านฯ
เทียบอักษรไทย
[จักฅ่าน]
ความหมาย

๋น.สะค้าน - ภาษาไทยถิ่นเหนือ เรียก ''จะค่าน/ตะค่าน/จั๊กค่าน/จั๋กค่าน''; สะค้าน - เป็นไม้เถาตระกูลพริกไทย เถาทรงกระบอก หน้าตัดตามขวางมีลายเส้นเป็นแนวรัศมี ผิวขรุขระ เปลือกแตกเป็นร่องสีน้ำตาล เนื้อสีหลืองอมน้ำตาล มีรากฝอยติดอยู่ตามข้อ ใบรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม ช่อดอกรูปทรงกระบอกเล็กๆสีครีมคล้ายดอกพริกไทย เถาสดหรือแห้งชาวล้านนานิยมใช้หั่นเป็นแว่นบางๆใส่อาหารบางชนิด เช่น แกงแค น้ำพริก และใช้เป็นสมุนไพรพื้นบ้าน ปลูกเป็นไม้ประดับ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋กค่าน (จักฯฅ่านฯ)