หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๋กคู
อักษรล้านนา
จักฯฅู
เทียบอักษรไทย
[จักฅู]
ความหมาย

น.สาคู - น๑.ปาล์มชนิดหนึ่ง ใบใช้มุงหลังคา ลำต้นในระยะออกดอกให้แป้งสาคู ผลกินได้ น๒.ไม้ล้มลุก มีลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดินใช้ทำแป้งและต้มกินได้ เส้นใยในลำต้น(หัว)เหนียวใช้ทำเชือกได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋กคู (จักฯฅู)