หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๋กคาดตือวัน
อักษรล้านนา
จักฯฅาดฯทืวันฯ
เทียบอักษรไทย
[จักฅาดทือวัน]
ความหมาย

น.สุริยุปราคา/สุริยคราส/ราหูอมตะวัน - ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์โคจรอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก อยู่ในแนวเดียวกัน ทำให้เงาของดวงจันทร์ทอดมาบนโลก เป็นเหตุให้คนบนโลกที่อยู่ในบริเวณเงาของดวงจันทร์มองเห็นดวงอาทิตย์มืดเป็นบางส่วน หรือทั้งหมดในเวลากลางวัน; เดือนตือตะวัน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋กคาดตือวัน (จักฯฅาดฯทืวันฯ)