หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จั๋กข้าว
อักษรล้านนา
จักฯข้าวฯ
เทียบอักษรไทย
[จักข้าว]
ความหมาย

น.แมงมุม - สัตว์พวกแมงที่มีเขี้ยวคล้ายปากคีบ มีหลายชนิดที่ส่วนท้องมีอวัยวะสร้างใย บางชนิดมีพิษ โดยทั่วไปเรียกก่ำปุ๊ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋กข้าว (จักฯข้าวฯ)