หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๋กขุ๋
อักษรล้านนา
จักฯขุ
เทียบอักษรไทย
[จักขุ]
ความหมาย

น.ตั๊กแตนชนิดหนึ่ง ทั้งตัวและปีกสีเขียว ตัวยาวประมาณ ๖ - ๘ เซ็นติเมตร ชอบร้องกลางคืน เสียงจี๊ด ๆ เป็นช่วงๆ ดังมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋กขุ๋ (จักฯขุ)