หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จั๋กก๋อยดัง
อักษรล้านนา
จักฯกอฯยฯดังฯ
เทียบอักษรไทย
[จักกอยดัง]
ความหมาย

น.จะงอยปลายจมูก,ติ่งปลายจมูก; จ๋ะก๋อยดัง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋กก๋อยดัง (จักฯกอฯยฯดังฯ)