หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จั๋กก๋อย
อักษรล้านนา
จักฯกอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[จักกอย]
ความหมาย

น.จะงอย - ปลายหรือที่สุดของสิ่งที่มีลักษณะโค้งหรืองุ้มลง เช่น จั๋กก๋อยปากนก - จะงอยปากนก; จ๋ะก๋อย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋กก๋อย (จักฯกอฯยฯ)