หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๋กก่าหัวเขียว
อักษรล้านนา
จักฯก่าห฿วฯขยฯว
เทียบอักษรไทย
[จักก่าหัวเขียว]
ความหมาย

น.กิ้งก่าหัวเขียว - กิ้งก่าตัวผู้ หัวสีฟ้าอมเขียวมักเกาะอาศัยตามต้นไม้ กิ่งไม้ มีนิสัยชอบผงกหัวบ่อยๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋กก่าหัวเขียว (จักฯก่าห฿วฯขยฯว)