หน้าหลัก
จั๋กก่าหัวเขียว
จักฯก่าห฿วฯขยฯว
[จักก่าหัวเขียว]

น.กิ้งก่าหัวเขียว - กิ้งก่าตัวผู้ หัวสีฟ้าอมเขียวมักเกาะอาศัยตามต้นไม้ กิ่งไม้ มีนิสัยชอบผงกหัวบ่อยๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋กก่าหัวเขียว (จักฯก่าห฿วฯขยฯว)