หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จั๋กก่าบิน
อักษรล้านนา
จักฯก่าบินฯ
เทียบอักษรไทย
[จักก่าบิน]
ความหมาย

น.กิ้งก่าบิน - กิ้งก่าขนาดเล็ก ลำตัวยาวไม่เกิน ๒๐ เซ็นติเมตร แต่หางยาวกว่าลำตัว เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ร่อนเก่งที่สุด เพราะมีแผ่นหนังขนาดใหญ่ที่สามารถกางออกอยู่ด้านข้างลำตัว โดยร่อนจากต้นไม้สูงลงเกาะต้นไม้หรือพื้นที่ที่อยู่ต่ำลงจากเดิมได้เป็นระยะทางไกลๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋กก่าบิน (จักฯก่าบินฯ)