หน้าหลัก
จั๋กก่า
จักฯก่า
[จักก่า]

น.กิ้งก่า - สัตว์เลื้อยคลานพบทั่วทุกมุมโลก มีเกล็ดปกคลุมตามตัวส่วนมากเป็นสัตว์กินเนื้อ โดยจะกินแมลงและสัตว์ขาปล้องเป็นหลัก ส่วนกิ้งก่าที่มีขนาดใหญ่ เช่นวงศ์เหี้ย จะกินสัตว์มีกระดูกสันหลังด้วย แต่บางชนิด เช่น อีกัวน่า ที่พบในอเมริกากลางและทวีปอเมริกาใต้กินพืชและผักเป็นอาหารหลัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋กก่า (จักฯก่า)