หน้าหลัก
จั๋กกะดี้เดียม
จักฯกดี้ดยฯม
[จักกะดี้เดียม]

ว. รู้สึกจักจี้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋กกะดี้เดียม (จักฯกดี้ดยฯม)