หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๋กกะดี้
อักษรล้านนา
จักฯกดี้
เทียบอักษรไทย
[จักกะดี้]
ความหมาย

ก.,ว.จักจี้,จั๊กจี้ - รู้สึกเสียวสะดุ้ง หรือหัวเราะเมื่อถูกจับถูกจี้ที่ คอ รักแร้ หรือเอว เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋กกะดี้ (จักฯกดี้)