หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๊บต้นไม้
อักษรล้านนา
ชัปฯต้฿นฯไม้
เทียบอักษรไทย
[ชับต้นไม้]
ความหมาย

ก.ปีนต้นไม้เก่ง (มีความชำนาญ การปีนขึ้น ปีนลง การจับ เกาะกระชับแน่น โหนตัวคล่องแคล่ว ไม่พลัดตกแน่นอน)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๊บต้นไม้ (ชัปฯต้฿นฯไม้)