หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๊บ
อักษรล้านนา
ชัปฯ
เทียบอักษรไทย
[ชับ]
ความหมาย

ก. กระชับ,เก่ง,ติดแน่น,ชำนาญ,แนบแน่น,พอเหมาะ,ไม่พลาด,สนิท; แจ๊บ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๊บ (ชัปฯ)