หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๊นเฮียน
อักษรล้านนา
ชั้นฯรยฯร
เทียบอักษรไทย
[ชั้นเรียน]
ความหมาย

น.ชั้นเรียนในสถานศึกษาระดับต่างๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๊นเฮียน (ชั้นฯรยฯร)