หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๊นเจื๊อ
อักษรล้านนา
ชั้นฯเชิ้อฯอ
เทียบอักษรไทย
[ชั้นเชื้อ]
ความหมาย

ว.เชื้อสาย,โบราณ,เก่าก่อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๊นเจื๊อ (ชั้นฯเชิ้อฯอ)