หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๊นฟ้า
อักษรล้านนา
ชั้นฯฟ้า
เทียบอักษรไทย
[ชั้นฟ้า]
ความหมาย

น.ส่วนเบื้องบนที่มองเห็นปกคลุมแผ่นดินอยู่,เมืองฟ้า,ที่อยู่ของเทวดา,สวรรค์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๊นฟ้า (ชั้นฯฟ้า)