หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๊น
อักษรล้านนา
ชั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ชั้น]
ความหมาย

น๑.ที่สำหรับวางของ มีพื้นเป็นช่องๆ คล้ายตู้ แต่ด้านหน้าเปิดโล่งไม่มีบานปิด; น๒.ชื่อขนม-ดูที่ เข้าหนมจั๊น ว.ระดับ เช่น ส่วนของอาคารที่แบ่งตามความสูง,ชั้นที่ลดหลั่นกัน เช่นแบ่งชั้นวรรณะ,การเรียนการศึกษาที่แบ่งเป็นหลายระดับ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๊น (ชั้นฯ)