หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จั๊ดแหง
อักษรล้านนา
ชัดฯแหงฯ
เทียบอักษรไทย
[ชัดแหง]
ความหมาย

น.ระแหง - รอยแยกแคบๆ ของสิ่งต่างๆเนื่องจากขาดน้ำ ความฃื้นไม่เพียงพอ อย่างแผ่นดินที่แห้งมากจนแตกออกจากกันเป็นต้น: เช่น ส้นตี๋นจั๊ดแหง-ส้นเท้าแตกระแหง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๊ดแหง (ชัดฯแหงฯ)