หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จั๊ด
อักษรล้านนา
ชัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ชัด]
ความหมาย

ก.ร้าว - แตกเป็นรอยแต่ยังไม่ขาดออกจากกัน เช่น หม้อแก๋งจั๊ด-หม้อแกงร้าว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๊ด (ชัดฯ)