หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จั๊กไหนได้หั้น
อักษรล้านนา
ชักฯไหนฯได้หั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ชักไหนได้หั้น]
ความหมาย

สำ.พอมีพอใช้,ไม่ติดขัด,สมประสงค์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๊กไหนได้หั้น (ชักฯไหนฯได้หั้นฯ)