หน้าหลัก
จั๊กหน่องน้าว
ชักฯห่นฯอฯงนาฯวฯ
[ชักหน่องน้าว]

ก.ชักจูง,โน้มน้าว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๊กหน่องน้าว (ชักฯห่นฯอฯงนาฯวฯ)