หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จั๊กว่าว
อักษรล้านนา
ชักฯว่าฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[ชักว่าว]
ความหมาย

ก.เล่นว่าว - ใช้ด้ายหรือสายป่านผูกกับว่าวชักให้ลอยขึ้นไปในอากาศ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๊กว่าว (ชักฯว่าฯวฯ)