หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๊กผ้าบังสะกุ๋ล
อักษรล้านนา
ชักฯผ้าบังฯสกุล
เทียบอักษรไทย
[ชักผ้าบังสกุล]
ความหมาย

ก.ชักผ้าบังสุกุล; ดู...จั๊กบังสะกุ๋ล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๊กผ้าบังสะกุ๋น (ชักฯผ้าบังฯสกุล)