หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๊กบังสะกุ๋ล
อักษรล้านนา
ชักฯบังฯสกุล
เทียบอักษรไทย
[ชักบังสกุล]
ความหมาย

ก.ชักบังสุกุล - กิริยาที่พระภิกษุชักผ้าที่ทอดไว้หน้าศพ หรือในพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ตาย โดยพิจารณาปลงกัมมัฏฐานเป็นภาษาบาลี มีความหมายว่าสังขารร่างกาย เป็นของไม่เที่ยง เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้อง ตายเป็นของธรรมดา ไม่มีใครหลีกพ้นไปได้; จั๊กผ้าบังสะกุ๋ล ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๊กบังสะกุ๋น (ชักฯบังฯสกุล)