หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๊กตืน
อักษรล้านนา
ชักฯทืนฯ
เทียบอักษรไทย
[ชักทืน]
ความหมาย

ก.ค้าขายขาดทุน; ปุ๋ดตืน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๊กตืน (ชักฯทืนฯ)