หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๊กดึ๋กๆ
อักษรล้านนา
ชักฯดึกฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ชักดึกๆ]
ความหมาย

ก.ชักดิ้นชักงอ - อาการที่กล้ามเนื้อดิ้นกระตุกอย่างฉับพลันและรุนแรง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๊กดึ๋กๆ (ชักฯดึกฯๆ)