หน้าหลัก
จั๊กจ่อง
ชักฯจ่อฯง
[ชักจ่อง]

ก.ชักจูง - จูงใจหรือโน้มน้าวเพื่อให้คล้อยตาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๊กจ่อง (ชักฯจ่อฯง)