หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๊กจู๋ง
อักษรล้านนา
ชักฯจูง
เทียบอักษรไทย
[ชักจูง]
ความหมาย

ก.ชักจูง - จูงใจให้เห็นคล้อยตาม; จั๊กจ่อง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๊กจู๋ง (ชักฯจูง)