หน้าหลัก
จั๊กจู๋ง
ชักฯจูง
[ชักจูง]

ก.ชักจูง - จูงใจให้เห็นคล้อยตาม; จั๊กจ่อง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๊กจู๋ง (ชักฯจูง)