หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๊กคู
อักษรล้านนา
ชักฯฅู
เทียบอักษรไทย
[ชักฅู]
ความหมาย

น.สาคู - พรรณไม้ล้มลุก ต้นขนาดต้นขมิ้นหัวใช้ต้มกินและทำแป้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๊กคู (ชักฯฅู)