หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๊ก
อักษรล้านนา
ชักฯ
เทียบอักษรไทย
[ชัก]
ความหมาย

ก๑.ชัก - ดึงเชือกหรือด้ายเป็นต้นที่ผูกติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อให้สิ่งนั้นเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวไปตามต้องการ เช่น จั๊กธงขึ้นเสา - ชักธงขึ้นเสา ก๒.ดึง ขึ้นมา,ดึงออกมา เช่น จั๊กดาบ - ชักดาบ ออกจากฝัก, จั๊กปื๋น - ชักปืนออกจากซอง ก๓.อาการที่กล้ามเนื้อ ดิ้นกระตุกอย่างแรง เช่น จั๊กดึ๋กๆ - ชักดิ้นชักงอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๊ก (ชักฯ)